De geschiedenis leert ons veel en geeft inzicht in het verleden en  heden. Wij kunnen dit levendig maken door geschiedenis te vertalen naar beeld of ervaring. Zo zorgen we ervoor dat deze verhalen zichtbaar en bewaard blijven.